Tuna Timmer AB

0700-91 99 97

tuna timmer

Syllbyte

Tuna Timmer har lång erfarenhet av syllbyten på både kulturbyggnader som fritidshus. Byggnaden lyfts upp med hjälp av domkrafter som fästs in i husets stomme. Sedan tas den dåliga syllen bort och ersätts med en ny. Nedan ses ett antal kundexempel.